Blog

Latest News

Blijf waar u bent, wij komen naar ú toe!
Laat u informeren over schoolreizen naar Spanje... Naar aanleiding van de vele informatie-aanvragen die wij hebben ontvangen m.b.t. schoolreizen naar Spanje, zullen wij tijdens de periode van dinsdag 9 tot donderdag 25 februari in Nederland zijn om deze persoonlijk te beantwoorden. Tijdens dit verblijf zullen wij proberen ook ú persoonlijk van informatie te voorzien. Graag maken wij hiervoor een afspraak. Bij geen antwoord doen wij ons uiterste best om u tijdens deze periode alsnog te bezoeken. Enkele voorbeeld-onderwerpen zijn: Samenstelling van de schoolreis (Vervoer, accommodatie, etc.) Berekening van de prijsopgave Procedure gastgezinnen Graag zien wij u binnenkort en hopen wij dat...

Read More
Black Friday Córdoba
Morgen is het Black Friday in Córdoba: Een totaal van 350 winkels nemen deel aan de uitverkoop-gekte. De gehele dag staat in het thema van "Bodemprijzen & diepe kortingen". Een totaal van 350 winkels in het centrum van de stad kijken uit naar een nieuwe editie van de promotiecampagne en het hosten van Black Friday. Zij bieden kortingen op vele honderden producten en kondigen hiermee de aftrap aan voor het kerst-seizoen. Hiernaast zijn er diverse activiteiten door de stad heen voor jong en oud. Denk...

Read More
Black Friday Córdoba
posted by:
Tomorrow is Black Friday in Córdoba: A total of 350 stores taking part in the sell-madness. The entire day will be the theme of "Bottom Prices & deep discounts". A total of 350 shops in the center of the city are looking forward to a new edition of the promotion and hosting Black Friday. They offer discounts on hundreds of products and thus announce the kickoff for the Christmas season. In addition, there are various activities throughout the city for ages. Think...

Read More
The high season is getting closer!
posted by:
Both the students and us are already up to our necks in work. The phone is ringing off the hook and slowly but surely, the planning for the year 2016 is getting filled. The preferred districts, such as the Centre of Barcelona and Madrid and Seville, are being filled the fastest. But no worries, we certainly still have some room left for groups! Do you have a preferred area, ask for the availability. We can keep the date reserved a...

Read More
El año escolar ha comenzado otra vez!
Tanto para estudiantes como para nosotros ya estamos hasta el cuello de trabajo. El teléfono suena descolgado y lenta pero seguramente, la planificación para el año 2016 llenado. Los distritos preferidos, como el centro de Barcelona y Madrid y Sevilla, golpearon el lleno más rápido. Pero no se preocupe, todavía tenemos cierto espacio. Tienes un área preferida, disponibilidad. Podemos construir usted la fecha reservado unos días sin ninguna obligación. Nosotros nos encargamos que usted tiene suficiente tiempo para la reflexión...

Read More
Das Schuljahr hat wieder begonnen!
Sowohl für Studenten als auch für uns sind wir schon bis zu den Hals in Arbeit. Das Telefon klingelt aus dem Schneider und langsam aber sicher die Planung für das Jahr 2016 gefüllt. Die bevorzugte Bezirke, wie das Zentrum von Barcelona und Madrid und Sevilla, schlagen die schnellsten gefüllt. Aber keine Sorge, wir haben noch sicherlich Platz bleibt. Haben Sie eine bevorzugte Gegend nach Verfügbarkeit Fragen. Wir können Sie den reservierten Termin ein paar Tage ohne jegliche Verpflichtung erstellen. Wir...

Read More
L'année scolaire a commencé à nouveau !
Pour les étudiants et nous nous sommes déjà jusqu'à notre cou dans le travail. Le téléphone sonne décroché et lentement mais sûrement, la planification pour l'année 2016 remplie. Les quartiers préférés, tels que le Centre de Barcelone et de Madrid et de Séville, a frappé le plus rapide remplie. Mais pas de soucis, nous avons encore certainement d'espace. Vous avez un domaine de prédilection, demande de disponibilité. Nous pouvons vous construire la date réservée quelques jours sans aucune obligation. Nous...

Read More
Het hoogseizoen komt in de buurt!
posted by: in Update
Zowel voor de leerlingen als voor ons zitten wij alweer tot onze nek in het werk. De telefoon roodgloeiend en langzaam maar zeker wordt de planning voor het jaar 2016 gevuld. De voorkeurswijken, zoals het centrum van Barcelona en Madrid en de wijk Triana in Sevilla, raken het snelst gevuld. Maar geen zorgen, we hebben nog zeker wel ruimte over. Heeft u een voorkeurswijk, vraag dan snel naar de beschikbaarheid. Wij kunnen voor u de datum enkele dagen geheel vrijblijvend...

Read More
Result 1 - 8 of 8
Translate »